Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για όλους τους φορολογουμένους, εκτός μισθωτών και συνταξιούχων για τους οποίους καθιερώνεται νέα φορολογική κλίμακα με τρεις συντελεστές 22%, 32% και 42%, έναντι οκτώ φορολογικών συντελεστών που έχουμε σήμερα. Το πρώτο κλιμάκιο θα επεκτείνεται μέχρι τις 25.000 ευρώ και θα έχει συντελεστή φόρου 22%, το δεύτερο κλιμάκιο θα ξεκινά από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 25.001 ευρώ, για να φθάνει μέχρι το επίπεδο των 42.000 ευρώ και να έχει συντελεστή φόρου 32% και το τρίτο κλιμάκιο θα είναι για  το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ και θα έχει συντελεστή φόρου 42%.

Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι (και όχι όσοι έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές) για να εξασφαλίσουν την έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ από το εισόδημά τους, θα πρέπει να συλλέγουν αποδείξεις που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα αλλά και εντός της Ε.Ε. (μέχρι σήμερα συλλέγουμε μόνο αποδείξεις που εκδίδονται στην Ελλάδα), αξίας μέχρι ποσού 25% του ετησίου εισοδήματός τους, εφόσον το εισόδημα αυτό είναι μέχρι 42.000 ευρώ. Το αφορολόγητο όριο αντικαθίσταται με σταθερή έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα μέχρι 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι το επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ. Εάν το ποσό της έκπτωσης είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που προκύπτει με την κλίμακα, ο φόρος δεν θα επιστρέφεται αλλά θα μηδενίζεται, δηλαδή η επιπλέον διαφορά δεν θα επιστρέφεται στον μισθωτό ή τον συνταξιούχο.

Αν το εισόδημα υπερβαίνει το όριο αυτό, οι αποδείξεις που υποχρεούνται να μαζέψουν πρέπει να έχουν συνολική αξία 10.500 ευρώ (το 25% των 42.000 ευρώ).

Άρα για εισοδήματα άνω των 42.000 το μέγιστο όριο των αποδείξεων που απαιτούνται είναι 10.500 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματος.

Όσοι δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τις απαιτούμενες αποδείξεις θα έχουν ποινή φόρου 22% επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που θα έχουν συλλέξει και της αξίας των αποδείξεων που ισοδυναμεί με το 25% του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ ετησίου δηλωθέντος ή ετησίου τεκμαρτού εισοδήματος, έναντι επιβολής φόρου με συντελεστή 10% μέχρι σήμερα.

Οι δαπάνες (αποδείξεις) γίνονται αποδεκτές μόνον όταν περιληφθούν στην εμπρόθεσμη δήλωση.

  • Στις αποδείξεις περιλαμβάνονται αγαθά και υπηρεσίες για διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, αλκοολούχα ποτά και καπνό, ένδυση και υπόδηση, υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντήρησης κατοικίας, διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, μεταφορές μόνο πραγμάτων, συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου – μοτοσικλέτας, ανταλλακτικά αυτοκινήτου, λιπαντικά – αντιψυκτικά, μίσθωση ταξί, καύσιμα οχήματος, από τις δαπάνες για αναψυχή και πολιτιστικές δραστηριότητες όλες εκτός από εισφορές ΕΡΤ και συνδρομητικής τηλεόρασης και τέλος από τις δαπάνες εκπαίδευσης μόνο αυτές που αφορούν δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων γλωσσών. 
  • Δεν περιλαμβάνονται αποδείξεις που αφορούν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, η καταβαλλόμενη διατροφή μεταξύ συζύγων, κάθε είδους ασφάλιστρα, τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οι δωρεές, οι δαπάνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, οι κοινόχρηστες δαπάνες, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, εισιτήρια κάθε είδους μεταφορικών μέσων, τα διόδια, και οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων (αυτοκίνητα, ακίνητα, σκάφη αναψυχής) που αποτελούν είτε φοροαπαλλαγές, είτε τεκμήρια.
  • Εκπίπτουν στο σύνολο τους από τα ακαθάριστα έσοδα, οι ασφαλιστικές εισφορές σε ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης και σε επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, οι οποίες καταβάλλονται από επιτηδευματίες φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα για την ασφάλιση των εταίρων ή και των διοικούντων νομικά πρόσωπα, εφόσον αυτές έχουν καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για δαπάνες που πραγματοποιούνται από το οικονομικό έτος 2014 και μετά.
  • Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για ασφάλιστρα ζωής, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων και τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας.
  • Οι μόνες δαπάνες που θα εκπίπτουν από το φόρο εισοδήματος κατά ποσοστό 10% θα είναι οι δωρεές, οι χορηγίες, η διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.
  • Οι συντελεστές αυτοτελούς φορολόγησης που επιβάλλονται στους μισθούς τους οποίους αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, αυξάνονται από 6% σε 15% για τους αξιωματικούς και από 3% σε 10% για τα κατώτερα πληρώματα.

 

Με τη συνεργασία του Φοροτεχνικού Αντώνη Μουζάκη